1 GA 010007
Tacka typ "ST"
2 GA 010097
Tacka typ "TN-2"
3 GA 010069
Tacka duża

1 GA 010096
Tacka dno sklejka
2 GA 010008
Kaseta na sztuæce typ "S"
3 GA 010098
Kaseta na sztuæce typ "KN-2"

1 GA 010064
Kaseta na sztuæce dno z płótnem
2 GA 010086
Kaseta na sztuæce duża dno z płótnem
3 GA010131
Kaseta dno sklejka

1 GA010132
Tacka dno sklejka